SUOMEN AKVAARIOLIITON AKVAARIOKALOJEN VILJELYKILPAILU

Huom! Koska Suomen Akvaarioliiton toiminta on loppunut, viljelykilpailuun ei voi osallistua.

Tampereen Akvaarioseuran jäsenet voivat osallistua Suomen Akvaarioliiton (SAL) järjestämään valtakunnalliseen akvaariokalojen viljelykilpailuun, joka järjestetään joka vuosi. Kilpailun tarkoituksena on lisätä mielenkiintoa akvaariokalojen viljelyyn ja antaa virikkeitä akvaarioyhdistysten toimintaan sekä kannustaa uusien lajien viljelemiseen.

Kilpailussa palkitaan eniten pisteitä kerännyt akvaarioseura sekä yksittäinen viljelijä. Tampereen Akvaarioseuralle on hankittu myös oma kiertopalkintopokaali, joka luovutetaan viljelykilpailussa eniten pisteitä keränneelle seuran jäsenelle. Alla on lyhennelmä Akvaarioliiton viljelypaketissa listatuista ohjeista ja kilpailusäännöistä. Voit lukea täydelliset ohjeet SAL:n Internet-sivuilta kohdasta Toiminta (linkki aukeaa uuteen selainikkunaan).

Viljelykilpailuun osallistutaan täyttämällä viljelylomake ja palauttamalla se TAS:n viljelyvastaavalle.

Lataa viljelylomake omalle tietokoneellesi tästä (Word-tiedosto 191 KB).

 

Viljelysuoritusten käsittely

Akvaariokalojen viljely on onnistunut harrastajan akvaariossa kun kalojen kutu on tapahtunut ja poikaset (pronssimerkissä vähintään 1 poikanen) on saatu kasvatettua vähintään siihen ikään saakka, että ne ovat nuoria yksilöitä eivätkä enää tarvitse erikoishoitoa. Tällöin harrastaja täyttää viljelylomakkeen ja palauttaa sen seuramme omalle viljelyvastaavalle mieluiten sähköpostin liitetiedostona.

Sama lomake koskee sekä merkkisuorituksia että viljelykilpailua. Lomakkeessa tulee käyttää kalojen tieteellisiä nimiä. Viljelylomakkeen täyttö ei ole hankalaa, siihen merkitään kudetus- ja poikasaltaiden (jos on käytetty eri akvaarioita) vesiarvoja sekä yleisiä tietoja kudetuksen etenemisestä. Kannattaa kuitenkin tutustua viljelylomakkeeseen heti, kun kutu tapahtuu akvaariossa niin osaa kirjoittaa muistiin tarvittavat asiat viljelylomakkeen täyttämistä varten.

Kilpailukausi on kalenterivuosi. Kudun tulee olla tapahtunut sinä kalenterivuonna, jona kilpailuun osallistutaan, tai edellisenä (jos kutu on tapahtunut loppuvuodesta). Saman henkilön samana kilpailukautena ilmoittamat saman kalalajin viljelysuoritukset otetaan huomioon siten, että saman lajin toistuvista viljelyistä viljelijä saa puolen pistemäärän. Saman pistemäärän saavuttaneiden keskinäisen sijan ratkaisee merkkisuoritusten lukumäärä siten, että voiton vie se, jolla on eniten korkeamman luokan merkkisuorituksia. Näidenkin ollessa tasan sija jaetaan.

TAS:n hallitus käsittelee seuran viljelyvastaavan kanssa kaikki viljelyraportit ja toimittaa vuosittaisen yhteenvedon sekä kultamerkkilomakkeet edelleen Akvaarioliiton hallituksen käsiteltäviksi.

 

Viljelypisteiden määräytyminen

Kaikkien kalalajien viljelystä ei saa yhtä paljon pisteitä kilpailussa, vaan pisteet määräytyvät sen mukaan miten vaikeaksi kyseisen lajin viljely on määritelty Akvaarioliiton viljelytaulukossa. Taulukkoa ei ole päivitetty pitkään aikaan, joten voi olla, ettei viljelemääsi lajia ei löydy taulukosta ollenkaan tai lajin nimi on muuttunut.

 

Jos viljelemääsi kalalajia ei löydy Akvaarioliiton taulukosta, jätä viljelylomakkeen merkkikohta kokonaan tyhjäksi. Tällaisiin viljelyraportteihin tulee liittää mukaan muutama valokuva, jotta lajin määritys voidaan myöhemmin todentaa. Asian käsittelee ensin TAS:n oma viljelyvastaava ja TAS:n hallitus ja epäselvissä tapauksissa vielä SAL:n hallitus, joka käsittelee viljelylomakkeen käyttäen myös vastaaviin lajeihin erikoistuneiden asiantuntijoiden tietoja ja päättää tapauskohtaisesti vaikeusasteesta sekä myöntää merkin sen mukaisesti.

Mitä korkeamman viljelymerkin suorituksesta on kysymys, sitä tärkeämpää on, että viljelylomake on mahdollisimman yksityiskohtaisesti täytetty. Hopeamerkkisuorituksessa edellytetään, että kasvatettujen poikasten lukumäärä on riittävä. Kultamerkkisuorituksessa edellytetään lisäksi, että poikasten laatu on hyvä ja että viljelyraportista ilmenee tietoa lajin viljelyvaatimuksista. Kultamerkkiin oikeuttavan viljelyn todistaa yhdistyksen viljelyvastaava tai vaihtoehtoisesti joku muu yhdistyksen jäsen (kysy lisätietoja TAS:n viljelyvastaavalta).

Nuorisojäseneltä vaaditaan lomakkeen täytössä vähemmän kuin aikuisjäseneltä.


Kilpailuun hyväksyttävät lajit ja muunnokset

Viljelymerkkisuoritukset ja viljelykilpailu koskevat pääsääntöisesti luonnonmukaisia lajeja, alalajeja, rotuja ja paikallisia muotoja.

Muista kuin luonnonmukaisista värimuunnoksista myönnetään aina pronssimerkki ja viljelykilpailussa pronssimerkkiä vastaavat pisteet. Sen sijaan kalojen keinotekoiset muotomuunnokset, kuten huntupyrstöt ja mulkosilmät, sekä keinotekoisesti värjätyt kalat eivät oikeuta viljelymerkkiin eikä niiden viljelysuorituksilla voi osallistua viljelykilpailuun.

 

Viljelymerkkien ja -kunniakirjojen tilaaminen

Viljelymerkkien lunastaminen on vapaaehtoista. Viljelyraporteissa on kohta, jossa viljelijä ilmoittaa, haluaako hän viljelymerkin (maksullinen) ja/tai kunniakirjan (ilmainen). Akvaarioliitto toimittaa merkit ja kunniakirjat yhdistyksen viljelyvastaavalle, joka toimittaa ne eteenpäin viljelijöille.

SAL veloittaa yhdistyksiltä viljelymerkkien ja kunniakirjojen hinnan voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti. TAS tarjoaa jäsenilleen kunniamerkin kunkin lajin ensimmäisestä viljelystä ilmaiseksi, mutta jos haluat hankkia saman lajin viljelystä itsellesi useamman kunniamerkin, joudut kustantamaan merkit itse.


Tampereen Akvaarioseuran viljelyvastaavan rooli

TAS:n viljelyvastaava hoitaa viljelykilpailuun liittyvät asiat. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm.

  • tiedottaminen viljelyasioista yhdistyksen j√§senille
  • j√§senten neuvonta viljelylomakkeen t√§ytt√∂√∂n liittyviss√§ asioissa
  • viljelylomakkeiden vastaanottaminen ja s√§ilytt√§minen
  • vuosittain teht√§v√§n yhteenvetoraportin t√§ytt√§minen ja esitt√§minen TAS:n hallitukselle, joka hyv√§ksyy raportin ja toimittaa sen eteenp√§in Akvaarioliitolle (samalla my√∂s viljelymerkki- ja kunniakirjatilaukset)
  • merkkien ja kunniakirjojen toimittaminen viljelij√∂ille
  • lis√§ksi viljelyvastaavan toivotaan tekev√§n aloitteita ja kehitysehdotuksia viljelykilpailun kehitt√§miseksi

Viljelyvastaava valitaan joka vuosi hallituksen ensimmäisessä kokoukessa.

© 2019 Tampereen akvaarioseura ry | Webdesign by Aapeli Kutila